sluit venster

Log in

Gebruikersnaam Wachtwoord Gebruikersnaam en/of wachtwoord vergeten? Gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen

Zoek in de HOVON website

Deelname aan een studie


1. Waarom zijn er klinische trials?
2. Waarom is het belangrijk om mee te doen aan een klinische trial?
3. Wat levert een klinische trial op?
4. Waarin verschilt een klinische trial van een 'gewone' behandeling?
5. Welke informatie moet ik krijgen voor en tijdens de trial?


naar boven
1. Waarom zijn er klinische trials?

De zoektocht naar nieuwe geneesmiddelen begint met basisonderzoek in laboratoria. Onderzoekers proberen daar te ontdekken waarom en hoe een bepaalde ziekte ontstaat. Slagen zij daarin, dan is de volgende stap om een passende behandeling met medicijnen te ontwikkelen. Wat ontwikkeld is in het laboratorium moet zijn werking immers nog bewijzen in de kliniek. Dat gebeurt in klinische trials; proefondervindelijk onderzoek in de kliniek.


naar boven
2. Waarom is het belangrijk om mee te doen aan een klinische trial?

De meeste mensen met kanker willen graag weten wat de beste behandeling is voor hun ziekte. Het antwoord hierop heeft u grotendeels te danken aan lotgenoten die u voor gingen en die er voor gekozen hebben om deel te nemen aan een klinische trial. Er valt namelijk nog veel te verbeteren in de kankertherapie en men is voortdurend bezig om te bepalen wat de beste therapie is voor uw ziekte.
Studies met kankercellen op een kweekplaat, in een testbuis of in muizen komen echter niet altijd overeen met wat er in werkelijkheid gebeurt met kankerpatiënten. Deelname aan trials is de enige manier om meer kennis te krijgen en om de behandeling van kankerpatiënten te verbeteren.


naar boven
3. Wat levert een klinische trial op?

Met een trial kan het volgende worden bereikt:

 • Patiënten krijgen sneller toegang tot nieuwe veelbelovende behandelmethoden;
 • Soms blijkt uit een trial dat een bepaalde behandeling die veelbelovend leek niet effectief of overbodig is;
 • De onderzoeksresultaten kunnen leiden tot het vaststellen van een nieuwe behandelstandaard voor een bepaalde vorm van kanker;
 • Een trial is een eerste stap om basaal onderzoek (= onderzoek naar het ontstaan van kanker en naar de mogelijkheden om de kanker te behandelen) toegankelijk te maken voor de klinische praktijk;
 • De resultaten van een trial leiden uiteindelijk tot een goede medische praktijkuitoefening.


naar boven
4. Waarin verschilt een klinische trial van een 'gewone' behandeling?

Als u deelneemt aan een klinische trial krijgt u meer onderzoek en bezoek van de behandelende specialist dan u zou krijgen als u niet deelneemt aan een trial.
Trials vinden vaker dan 'gewone' behandelingen in een gespecialiseerd kankercentrum of een universitair (academisch) ziekenhuis plaats. Toch bestaat er ook in algemene ziekenhuizen de mogelijkheid om mee te doen aan trials.
Als u aan een trial meedoet, wordt u uitgebreider geïnformeerd dan bij een 'gewone' behandeling gebruikelijk is. Een ander verschil is dat u expliciet toestemming moet geven om aan een behandeling mee te doen. U volgt een behandelingsschema dat uw specialist voorschrijft. Over dit schema krijgt u heldere en eerlijke informatie. Als u deze informatie als begrijpelijk en voldoende beschouwt, geeft u toestemming tot uw deelname. Dit heet een 'informed consent'.
Bij deelname aan een trial kan het zijn dat uw behandelteam uitgebreider is dan bij een 'gewone' behandeling. Artsen, verpleegkundigen, sociaal-maatschappelijk werkenden en andere professionals in de gezondheidszorg kunnen deel uit maken van dat behandelteam.  Zij zullen de voortgang van uw behandelingsproces nauwgezet volgen.


naar boven
5. Welke informatie moet ik krijgen voor en tijdens de trial?

 • Informatie over het nieuwe geneesmiddel: de mogelijke complicaties, de mogelijke voordelen, de resultaten van eerdere studies;
 • Informatie over het onderzoek:
  - De onderzoeken/testen die nodig zijn;
  - Het geneesmiddel dat u mogelijk krijgt in plaats van of in aanvulling op het te bestuderen geneesmiddel; - Of u deelneemt aan een standaard-gecontroleerde of placebo-gecontroleerd onderzoek;
  - De resultaten tijdens het lopende onderzoek die voor u belangrijk zijn, bijvoorbeeld ernstige, ongewenste bijwerkingen die het stopzetten van het onderzoek nodig maken;
  - Het recht om tijdens het lopende onderzoek van verdere deelname af te zien; de reden hoeft u hiervoor niet te vermelden;
  - Informatie over de nazorg en na controle.
 • Informatie over uw privacy: informatie hierover is opgenomen in de Patienten Informatie Brief die u avoor de start van de studie zult ontvangen. U kunt ook meer informatie hierover vinden op onze website pagina over Privacy.

Het kan zijn dat u een logboek moet bijhouden en vragenformulieren moet invullen over uw gezondheid.


naar boven