Corona Virus

 

 

COVID-19

 

Wat betreft HOVON:

Het HOVON Data Center (HDC) en dus ook de HOVON Safety desk blijft onveranderd operationeel om de veiligheid van de patiënten in een HOVON studie te waarborgen.

De levering van studiemedicatie wordt nauwlettend opgevolgd en indien nodig zal tijdig hierover bericht worden.

Centrale lab faciliteiten zijn onveranderd operationeel. Vooralsnog is het mogelijk om patiënten in de HOVON studies te includeren.

 

Wat betreft deelnemende site:

Indien jullie nav COVID-19 situatie de inclusie voor een studie tijdelijk stopzetten graag het HDC per email hierover informeren (mail naar hdc@erasmusmc.nl).

Verder, indien er per protocol bepaalde studie visites/handelingen niet (kunnen) plaatsvinden nav COVID-19 situatie graag documenteren in de patiënten file.

 

Contact: 

Gegeven de situatie rondom Corona virus zijn het HOVON Centraal Bureau (HCB) en het HOVON Data Center (HDC) tijdelijk telefonisch niet bereikbaar.

Graag alle (urgente) vragen via email, deze zullen zsm door het team opgepakt en verwerkt worden. Indien terugbellen noodzakelijk is, graag dit aangeven in de email. Wij hopen op jullie begrip voor deze situatie.

Voor studie specifieke vragen kun je contact opnemen met de trial manager van de studie of via het algemene HDC email adres (hdc@erasmucmc.nl – voeg HOVON studie nr toe).

 

 

Met vriendelijke groet, Marleen Breems (HOVON General Director) en Bianca Backx (manager HDC)


SLUITEN
sluit venster

Log in

Gebruikersnaam Wachtwoord Gebruikersnaam en/of wachtwoord vergeten? Gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen

Zoek in de HOVON website

ALEA

 

1. Link naar ALEA

2. ALEA eCRF database

3. Account aanvraag

4. Welke studies in ALEA

5. User manuals

 

 


naar boven 

1. Link naar ALEA

Met de volgende link gaat u naar ALEA
 https://aleaclinical.com/hovon/dm/

  


naar boven 

2. ALEA eCRF database 

 

Medio 2014 is onze nieuwe eCRF genaamd ALEA in productie genomen. Het doel is om alle komende studies maar ook studies die wellicht nog een lange looptijd hebben, op te nemen in ons nieuwe eCRF systeem. Wij beseffen ons terdege dat de lokaal datamanagers waarschijnlijk veel meer ervaring hebben met het gebruiken van een eCRF als de mensen van het HDC. ALEA biedt vele mogelijkheden in het opzetten van de structuur. Bijv. worden de CRFs onder voorgedefinieerde visits gehangen, of kunnen we beter ook de visits repeating maken zodat men lokaal zelf nieuwe visits kan aanmaken indien gewenst. We zijn dan ook nog druk bezig de beste opzet te achterhalen. Dit betekend dat de eerste studies een beetje van elkaar kunnen verschillen in opbouw. We proberen zo te achterhalen wat het beste voor de lokaal datamanagers werkt. We vragen ook regelmatig input van lokaal datamanagers over wat werkt en wat niet.
Alle studiespecifieke vragen over het gebruik van ALEA kunt u stellen aan de verantwoordelijk trialmanager van de studie. Voor opmerkingen over de opbouw van het eCRF in zijn algemeenheid of voorstel tot verbeteringen, kunnen deze gestuurd worden naar hdcict@erasmusmc.nl

 


naar boven 

3. Account aanvraag 

 

Om toegang te krijgen tot ALEA dient u allereerst een account aanvraag formulier in te vullen. De trial manager van een studie die in productie wordt genomen zal u hierop wijzen. Mocht u via die route geen informatie hebben ontvangen dan kunt u ook hieronder het aanvraag formulier vinden. Deze kan dan toegestuurd worden naar hdc@erasmusmc.nl.
U kunt dit formulier ook gebruiken voor het doorgeven van wijzigingen, bijv. het laten aanpassen van van een emailadres, toegang tot andere ziekenhuizen in uw regio of toegang tot andere studies (onder sectie 4 staat welke studies er momenteel in ALEA zitten).

ALEA e-CRF Account Request Form

U krijgt vanzelf bericht zodra het account is aangemaakt en u toegang heeft. Dit kan enkele werkdagen duren.

 


naar boven 

4. Welke studies in ALEA

 

In ALEA worden steeds meer studies gebouwd. Dit zijn i.i.g. de nieuwe studies en in sommige gevallen zal er ook worden overwogen om reeds open studies die eerder op papier zijn ingevuld ook in ALEA te zetten. Dan gaat het vooral om studies waarbij nog veel patienten inclusies en data wordt verwacht. We zullen in die gevallen altijd ervoor zorgen dat we de reeds aangeleverde data op papier verwerken in ALEA zodat u geen dubbel werk hoeft uit te voeren.

  


naar boven 

5. Usermanuals

 

Zoals u van ons gewend bent heeft elke studie een studie specifieke CRF instructie. We hebben echter ook algemene instructies over het gebruik van ALEA, deze vindt u hieronder.

ALEA instructions for Local Data Managers
ALEA instructions for Pathology

ALEA instructions for Cytogeneticists

ALEA instructions for Central Laboratory

ALEA instructions for Registration of patients

ALEA instruction for Screening of patients

Mochten er hierover vragen bestaan, of onduidelijkheden in staan, dan vernemen wij deze graag (hdcict@erasmusmc.nl)