Corona Virus

 

 

COVID-19

 

Wat betreft HOVON:

Het HOVON Data Center (HDC) en dus ook de HOVON Safety desk blijft onveranderd operationeel om de veiligheid van de patiënten in een HOVON studie te waarborgen.

De levering van studiemedicatie wordt nauwlettend opgevolgd en indien nodig zal tijdig hierover bericht worden.

Centrale lab faciliteiten zijn onveranderd operationeel. Vooralsnog is het mogelijk om patiënten in de HOVON studies te includeren.

 

Wat betreft deelnemende site:

Indien jullie nav COVID-19 situatie de inclusie voor een studie tijdelijk stopzetten graag het HDC per email hierover informeren (mail naar hdc@erasmusmc.nl).

Verder, indien er per protocol bepaalde studie visites/handelingen niet (kunnen) plaatsvinden nav COVID-19 situatie graag documenteren in de patiënten file.

 

Contact: 

Gegeven de situatie rondom Corona virus zijn het HOVON Centraal Bureau (HCB) en het HOVON Data Center (HDC) tijdelijk telefonisch niet bereikbaar.

Graag alle (urgente) vragen via email, deze zullen zsm door het team opgepakt en verwerkt worden. Indien terugbellen noodzakelijk is, graag dit aangeven in de email. Wij hopen op jullie begrip voor deze situatie.

Voor studie specifieke vragen kun je contact opnemen met de trial manager van de studie of via het algemene HDC email adres (hdc@erasmucmc.nl – voeg HOVON studie nr toe).

 

 

Met vriendelijke groet, Marleen Breems (HOVON General Director) en Bianca Backx (manager HDC)


SLUITEN
sluit venster

Log in

Gebruikersnaam Wachtwoord Gebruikersnaam en/of wachtwoord vergeten? Gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen

Zoek in de HOVON website


Declaratie afspraken HOVON studies:

 


 

 

Declaratieafspraken:


Per studie zijn er afspraken gemaakt voor eventuele vergoedingen van gemaakte onkosten.
Als een studie voor declaratie in aanmerking komt, vindt u het declaratieformulier onder de desbetreffende studie.

 

De ingediende declaratie dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Declaraties voor HOVON studiekosten kunnen alleen ingediend worden middels een declaratieformulier of middels een factuur en een declaratieformulier.
 • De declaratieformulieren zijn te vinden op de HOVON website bij de desbetreffende studie. U dient hiervoor een log in te hebben en kunt deze aanvragen via het tab blad log in boven in de menu balk, door deze aan te klikken vindt u een link: gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen.
 • Declaratieformulieren dienen volledig ingevuld en altijd voorzien van de HOVON studienummers.
 • Er dient bij de declaratieformulieren een verantwoording te zijn toegevoegd van de gemaakte kosten, zonder verantwoording kan de declaratie niet worden verwerkt.
 • De bedragen die op het declaratieformulier vermeld staan zijn max bedragen. Indien uw ziekenhuis BTW wenst te heffen, zal het te declareren bedrag hierop aangepast moeten worden zodat u niet het maximaal te declareren bedrag overstijgt. Voor sommige studies is er een afgesproken bedrag voor algemene studiekosten zoals METC, medicijnkosten enz. U kunt zelf besluiten welke kosten daar gedeclareerd worden mits de kosten verantwoord zijn. Ook voor deze kosten geldt dat er geen BTW over geheven kan worden.
 • De declaratie formulieren dienen tijdig ingediend en uiterlijk een jaar na het sluiten van de studie ingeleverd bij: VU medisch centrum, HOVON Centraal bureau, PK 5 X 178, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam
 • Het declaratieformulier kan alleen in behandeling genomen worden als het is voorzien van de datum en ondertekend is door de local investigator. Afdelingen van het ziekenhuis zoals de medisch ethische commissie of de apotheek kunnen geen aparte facturen sturen, alle declaraties dienen te lopen via de local investigator. De betalingen worden alleen overgemaakt naar de bank rekeninghouder, de bankrekening 
  houder is verantwoordelijk voor de distributie naar de verschillende afdelingen.
 • Vermeld altijd uw contact gegevens zodat bij onduidelijkheden of onleesbaarheid contact met u kan worden opgenomen.
 • Bij vragen kunt u contact opnemen met het HOVON centraal bureau, via telefoon:020-4442124 of via de e-mail: regina.knoester@vumc.nl
 •  Onvolledige declaraties kunnen niet in behandeling genomen worden.

 

Via onderstaande link kunt u de declaratieafspraken downloaden:


Declaratieafspraken