sluit venster

Log in

Gebruikersnaam Wachtwoord Gebruikersnaam en/of wachtwoord vergeten? Gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen

Zoek in de HOVON website

 

 

Stamceltransplantatie werkgroep

 

1. Samenstelling

2. Doelstelling

3. Indicatiestelling voor alloSCT bij hematologische aandoeningen

4. Adviezen procedures bij verwante stamceldonoren 

5. Leidraad selectie donor

6. Medicatie richtlijn plerixafor

7. Conditioneringsadviezen

8. Richtlijn GVHD 

9. Adviezen vaccinatie na allogene stamceltransplantatie

10. Aanbevelingen lange termijn follow up na allogene SCT

 

 


naar boven

1. Samenstelling

 

Voorzitter

Dr. M. Schaap (Radboudumc) 

Vice-voorzitter

volgt


Secretaris

Dr. M. Schaap (Radboudumc) / Dr. A. Broers (Erasmus MC)                                                                                                                               


naar boven

                                                                                                                         

2. Doelstelling

 

Daar een transplantatie veelal een onderdeel van een meer uitgebreide behandelingsstrategie is en ook vooral als consolidatiebehandeling wordt toegepast, zullen transplantatiestudies in nauwe samenhang met de lopende (en toekomstige) studies voor dat betreffende ziektebeeld ontwikkeld dienen te worden (bijvoorbeeld CLL, myeloom, AML, MDS). Dit betekent dat vaak met andere HOVON werkgroepen samengewerkt zal worden. Meer specifiek voor de allogene transplantatie zijn studies op het gebied van graft-versus-host (GVH) preventie en behandeling, studies waarin gekeken wordt naar de intensiteit van de conditionering dan wel de bron van allogene stamcellen (bijvoorbeeld cord blood) als ook studies waarin specifiek een bepaalde modaliteit van allogene immunotherapie onderzocht zal worden.

 

De werkgroep is voornemens te investeren in het systematisch koppelen van laboratoriumstudies aan klinische studies teneinde klinisch relevante moleculaire, farmacokinetische, immunologische en andere biologische inzichten te ontlenen aan therapie-studies. Het succes daarvan wordt in sterke mate bepaald door de efficiëntie van de monsterverzameling, kwalitatief en kwantitatief. Inzet daarbij is een hoog rendement van deelname vanuit de centra en een hoge opbrengst van bemonstering te realiseren. Ook de kwaliteit, standaardisatie en kwaliteitscontrole van de bepalingen zal een voortdurend punt van aandacht zijn. De interacties met de moleculaire werkgroep MODHEM zijn hierbij van belang.

                                                                                                                                                 


                                                                                                                                             naar boven

3. Indicatiestelling voor alloSCT bij hematologische aandoeningen

SCT werkgroep hanteert de stelling dat voor de indicatiestelling voor autologe stamceltransplantaties bij niet-hematologische ziektebeelden, de betreffende beroepsverenigingen geraadpleegd dienen te worden.

 

 Allo SCT Indications EBMT 2015

 

 


 

 

4. Adviezen procedures bij verwante stamceldonoren

  

 Adviezen procedures stamceldonoren (feb 2015)

Appendix A. Korte vragenlijst voor HLA typering  010112.doc

 Leidraad screening van hematopoietische stamceldonoren op bloed overdraagbare verwekkers buiten stand

 Leidraad vragenlijst keuring stamceldonor

Appendix D. Exclusiecriteria bij keuring (revisie feb 2015)

 

 


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

naar boven

   

5. Leidraad selectie donor

 

  Leidraad selectie onverwante donor

 

  Leidraad selectie haplo-identieke donor

 

 


 

 

6.  Medicatie richtlijn plerixafor

 

 Leidraad plerixafor

                                    

 


 

7. Conditioneringsadviezen

 

  Leidraad conditionering AML TCD finaal

                                                                                                           


 

8. Richtlijn GVHD

 

  Richtlijn GVHD

 

 


  

 

9. Adviezen vaccinatie na allogene stamceltransplantatie

 

 Er wordt gewerkt aan een brede landelijke richtlijn.

 

  


 

10. Aanbevelingen lange termijn follow up na allogene SCT

 

Hieronder vindt u een overzicht van de aanbevelingen.

 

Aanbevelingen lange termijn follow up na allogene SCT