sluit venster

Log in

Gebruikersnaam Wachtwoord Gebruikersnaam en/of wachtwoord vergeten? Gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen

Zoek in de HOVON website

 

 

Stamceltransplantatie werkgroep

 

1. Samenstelling

2. Doelstelling

3. Overzicht van lopende studies 

4. Overzicht van geplande studies

5. Indicatiestelling voor alloSCT bij hematologische aandoeningen

6. Medicatie richtlijn plerixafor

7. Harmonisatie van procedures bij verwante stamceldonoren 

8. Aanbevelingen lange termijn follow up na allogene SCT

 


naar boven

1. Samenstelling

 

Voorzitter

Prof.dr. J.J. Cornelissen (Erasmus MC, Rotterdam)

 

Vice-voorzitter

Dr. C. Huisman (AMC, Amsterdam)

 

Secretaris

Dr. P.A. von dem Borne (LUMC, Leiden)

                                                                                                                                


naar boven

                                                                                                                         

2. Doelstelling

 

Daar een transplantatie veelal een onderdeel van een meer uitgebreide behandelingsstrategie is en ook vooral als consolidatiebehandeling wordt toegepast, zullen transplantatiestudies in nauwe samenhang met de lopende (en toekomstige) studies voor dat betreffende ziektebeeld ontwikkeld dienen te worden (bijvoorbeeld CLL, myeloom, AML, MDS). Dit betekent dat vaak met andere HOVON werkgroepen samengewerkt zal worden. Meer specifiek voor de allogene transplantatie zijn studies op het gebied van graft-versus-host (GVH) preventie en behandeling, studies waarin gekeken wordt naar de intensiteit van de conditionering dan wel de bron van allogene stamcellen (bijvoorbeeld cord blood) als ook studies waarin specifiek een bepaalde modaliteit van allogene immunotherapie onderzocht zal worden.

 

De werkgroep is voornemens te investeren in het systematisch koppelen van laboratoriumstudies aan klinische studies teneinde klinisch relevante moleculaire, farmacokinetische, immunologische en andere biologische inzichten te ontlenen aan therapie-studies. Het succes daarvan wordt in sterke mate bepaald door de efficiëntie van de monsterverzameling, kwalitatief en kwantitatief. Inzet daarbij is een hoog rendement van deelname vanuit de centra en een hoge opbrengst van bemonstering te realiseren. Ook de kwaliteit, standaardisatie en kwaliteitscontrole van de bepalingen zal een voortdurend punt van aandacht zijn. De interacties met de moleculaire werkgroep MODHEM zijn hierbij van belang.

                                                                                                                                                 


naar boven

3. Overzicht van lopende studies

 

a. HOVON 88: Allogeneic stem Cell Transplantation after Reduced Intensity

    Conditioning for High-risk Relapsed or Refractory CLL.

b. HOVON 93: A randomized Phase III study comparing conventional chemotherapy to

    low dose total body irradiation-based conditioning and hemapoietic cell transplantation

    from related and unrelated donors as consolidation therapy for older patients with AML

    in first Complete Remission.

c. HOVON 96: Prevention and treatment of severe GVHD after allogeneic

    hematopoietic stem cell transplantation, applied as consolidation immunotherapy in

    patients with hematological malignancies. A prospective randomized phase III trial.

d. HOVON 106: A phase II study to assess engraftment and engraftment kinetics

    after double cord blood transplantation with a reduced-intensity conditioning

    regimen in patients eligible for allogeneic stem cell transplantation lacking

    a matched unrelated donor.

e. HOVON 107: The feasibility and efficacy of subcutaneous and intravenous Plerixafor

    for mobilization of peripheral blood stem cells in allogeneic HLA–identical sibling

    donors: a randomized phase II study.
f.  HOVON 108: A randomized phase II study for the evaluation of T cell depleted non-

    myeloablative allogeneic stem cell transplantation followed by early consolidation with lenalidomide 
    or lenalidomide combined with bortezomib and subsequent DLI for patients with
    multiple myeloma in progression or relapse following first line therapy

 

                                                                                                                                             


naar boven

4. Overzicht van geplande studies

 

a.  HOVON 112: Treatment of severe acute GVHD after allogeneic hematopoietic stem cell

     transplantation with steroids versus MSC and steroids. A prospective randomized phase III trial
b.  HOVON 113: Treatment of severe steroid refractory acute GvHD with mesenchymal stromal cells.

     A prospective double blind randomized multi-centre HOVON-EORTC study.

                                                                                                                                               


naar boven

5. Indicatiestelling voor alloSCT bij hematologische aandoeningen

 

Indicaties allogene SCT

                                                                                                                                                      


naar boven

 

6.  Medicatie richtlijn plerixafor

 

Richtlijn plerixafor

                                                                                                                                               


naar boven

7. Harmonisatie procedures verwante stamceldonoren

 

Resultaten van landelijk overleg over de harmonisatie van procedures rondom verwante stamceldonoren, uitgevoerd namens de HOVON Werkgroep SCT door Cynthia Huisman, Otto Visser en Eefke Petersen

in samenspraak met Anneke Brand (Europdonor), Tanja Netelenbos (LUMC) en  Birgit Bär (UMCN).

 

Harmonisatie procedures verwante stamcel donoren 010112.doc

Appendix A. Korte vragenlijst voor HLA typering  010112.doc

Appendix B. Vragenlijst voor keuring donor 010112.doc

Appendix C. Screening WNV, Chagas en Qkoorts 010112.doc

Appendix D. Exclusiecriteria bij keuring 010112.doc

 

                                                                                                                                               


naar boven

8. Aanbevelingen lange termijn follow up na allogene SCT

 

Hieronder vindt u een overzicht van de aanbevelingen.

 

Aanbevelingen lange termijn follow up na allogene SCT 


naar boven