sluit venster

Gebruikersnaam en/of wachtwoord vergeten?

Vul hieronder uw e-mailadres in waarmee u bij HOVON geregistreerd bent, en klik op 'verstuur'. Uw inloggegevens worden dan direct naar dit adres gemaild.

e-mailadres

Terug naar het inlogscherm

Zoek in de HOVON website

Hematologie Review Commissie (HRC)

 

1. Doelstelling HRC

2. Samenstelling HRC en werkflow

3. Voor de inzenders van materiaal

4. voor de HRC leden

 


 

 

1. Doelstelling HRC

 

De HRC heeft als doel review van bloed en beenmergpreparaten van patiënten met diagnose MDS, AML of ALL die geïncludeerd zijn in een Hovon/SAKK studie.
Het materiaal wordt ingestuurd door deelnemende ziekenhuizen aan een Hovon/SAKK studies, zowel nationaal als internationaal. De HRC stelt de diagnose op basis van de FAB classificatie en de WHO classificatie.

 

 

2. Samenstelling HRC en werkflow


De HRC bestaat uit 10 leden afkomstig van academische centra. Het secretariaat van de HRC bevindt zich in het Erasmus MC. Hier vindt ontvangst, kleuring en 1e review van preparaten plaats. Daarna worden de preparaten met bijbehorende gegevens opgestuurd naar een referent. Dit is één van de leden van de HRC. Na beoordeling van de preparaten en bijbehorende gegevens wordt de conclusie geretourneerd naar het secretariaat. Er wordt beoordeeld of er overeenstemming is in de conclusies van de betreffende patiënt. Is dit het geval, wordt er een definitieve conclusie geformuleerd door de voorzitter van de commissie. De preparaten waar geen overeenstemming over is worden besproken in een vergadering. Ongeveer 1-2 keer per jaar komen alle commissieleden bij elkaar om een conclusie te formuleren en lopende zaken met elkaar te bespreken.

 

Werkgroepleden


Voorzitter:
Dr. M. Jongen-Lavrencic
m.lavrencic@erasmusmc.nl

Werkgroepleden:

Dr. W.A.F. Marijt, LUMC

Dr. B.J. Biemond, AMC

Prof. Dr. G.J. Ossenkoppele, VUMC

Prof. Dr. H.M. Lokhorst, UMCU

Dr. M.A. Mackenzie, UMC Radboud

Mw. M.A. ten Haaft, AZM

Dr. S.M.G.J. Daenen, UMC Groningen

Prof. Dr. J.C. Kluin-Nelemans,UMC Groningen

Prof. Dr. G.E.G. Verhoef, UZ Leuven

 

 

3. Voor de inzenders van materiaal


Stuur 6 ongekleurde en ongefixeerde beenmergpreparaten en 4 bloeduitstrijkjes, goed ingepakt, samen met een kopie van de resultaten van immunofenotypering, cytogenetica en moleculaire diagnostiek op naar:


HOVON Haematology Review Committee (HRC)
T. de Jong, Room Nc-807

Department of Hematology 
Wytemaweg 80
3015 CN Rotterdam
The Netherlands

De preparaten moeten opgestuurd worden met een compleet ingevulde registratie formulier: 

 

HRC CRF

 

Voor vragen kunt u terecht bij:


algemeen email adres: hrc@erasmusmc.nl


analiste HRC: Trudi de Jong: (g.dejong@erasmusmc.nl) +31 (0)10 703 3741

 

voorzitter: dr. Mojca Jongen-Lavrencic (Co-ordinator HRC): +31 (0)10 704 1797

 

4. voor de HRC leden

 

Hieronder vind u de result forms die gebruikt worden door de HRC leden voor de review van de rondgestuurde preparaten.

 

resultform

resultform Hovon 89