Corona Virus

 

 

COVID-19

 

Wat betreft HOVON:

Het HOVON Data Center (HDC) en dus ook de HOVON Safety desk blijft onveranderd operationeel om de veiligheid van de patiënten in een HOVON studie te waarborgen.

De levering van studiemedicatie wordt nauwlettend opgevolgd en indien nodig zal tijdig hierover bericht worden.

Centrale lab faciliteiten zijn onveranderd operationeel. Vooralsnog is het mogelijk om patiënten in de HOVON studies te includeren.

 

Wat betreft deelnemende site:

Indien jullie nav COVID-19 situatie de inclusie voor een studie tijdelijk stopzetten graag het HDC per email hierover informeren (mail naar hdc@erasmusmc.nl).

Verder, indien er per protocol bepaalde studie visites/handelingen niet (kunnen) plaatsvinden nav COVID-19 situatie graag documenteren in de patiënten file.

 

Contact: 

Gegeven de situatie rondom Corona virus zijn het HOVON Centraal Bureau (HCB) en het HOVON Data Center (HDC) tijdelijk telefonisch niet bereikbaar.

Graag alle (urgente) vragen via email, deze zullen zsm door het team opgepakt en verwerkt worden. Indien terugbellen noodzakelijk is, graag dit aangeven in de email. Wij hopen op jullie begrip voor deze situatie.

Voor studie specifieke vragen kun je contact opnemen met de trial manager van de studie of via het algemene HDC email adres (hdc@erasmucmc.nl – voeg HOVON studie nr toe).

 

 

Met vriendelijke groet, Marleen Breems (HOVON General Director) en Bianca Backx (manager HDC)


SLUITEN
sluit venster

Log in

Gebruikersnaam Wachtwoord Gebruikersnaam en/of wachtwoord vergeten? Gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen

Zoek in de HOVON website

HOVON Imaging Werkgroep (beeldvorming)

 

1. Doelstelling imaging werkgroep

2. Samenstelling imaging werkgroep

3. Lopende studies met centrale imaging review

4. Aanbevelingen voor diagnostiek

5. Voor de inzenders van materiaal en werkflow

6. Publicaties

7. Contact

8. Case record forms met betrekking tot lokale beeldvorming

 


naar boven

 

1. Doelstelling imaging werkgroep

 

De werkgroep heeft ten doel de HOVON studies waarbij beeldvorming wordt uitgevoerd te adviseren in acquisitie, beeldopslag, beoordelingscriteria en het case record form (CRF) conform de richtlijnen voor good clinical practise (GCP) en voor een adequate wetenschappelijke output. Daarnaast wordt voor de studies met een centrale review de logistiek gecoördineerd en de review uitgevoerd.
Tevens formuleert de werkgroep adviezen aangaande de beeldvorming ten behoeve van de acquisititie en beoordeling van hematologische ziektebeelden.


naar boven

 

2. Samenstelling imaging werkgroep

 

De imaging werkgroep bestaat uit fysici, hematologen, nucleair geneeskundigen en radiologen.
Voorzitter: Dr. J.M. Zijlstra, hematoloog VUmc, Amsterdam,
Leden:
Fysici: B. Arends (CZE), R. Boellaard (VUmc), A. van Lingen (VUmc), E. Visser (UMCN Radboud), A. Willemsen (UMCG)
Hematologen: P. Lugtenburg (Erasmus MC), J. Zijlstra (VUmc)
Nucleair geneeskundigen: J. Adam (AMC), A. Arens (UMCN Radboud), E. Comans (VUmc), A. Glaudemans (UMCG), C. Hoekstra (JBZ), O. Hoekstra (VUmc), B. de Keizer (UMCU), J. de Klerk (MMC), R. Valkema (Erasmus MC) , F. Verzijlbergen (St Antonius ZH)
Radiologen: B. Heggelman (MMC), N. Krak (Erasmus MC), R. Nievelstein (UMCU), C. Schaefer-Prokop (MMC), J. Stoker (AMC).


naar boven

 

3. Lopende studies met centrale imaging review

 

HOVON 84 NHL
HOVON 85 NHL
HOVON 87 MM


naar boven

 

4. Aanbevelingen voor diagnostiek

• Boellaard R, Oyen WJ, Hoekstra CJ et al. The Netherlands protocol for standardisation and quantification of FDG whole body PET studies in multi-centre trials. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2008 Dec;35(12):2320-33. Epub 2008 Aug 15. Erratum in: Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2008 Dec;35(12):2342.


• Boellaard R, O'Doherty MJ, Weber WA et al. FDG PET and PET/CT: EANM procedure guidelines for tumour PET imaging: version 1.0. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2010 Jan;37(1):181-200.

• Rutger A. Jan Nievelstein, Cornelia Schaefer-Prokop, Ben G.F. Heggelman, Ronald Boellaard, Pieternella J. Lugtenburg , Josée M. Zijlstra. Aanbevelingen: Standaardisatie van aanvraag, uitvoering en verslaglegging van CT beeldvorming in het kader van FDG-PET/CT onderzoeken bij patiënten met een maligne lymfoom. MemoRad 2011, Nederlands Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde 2012. 


naar boven
 

 

5. Voor de inzenders van materiaal en werkflow

 

1. CT/ MRI/ PET(-CT) scans worden volgens studie protocol uitgevoerd in het lokale ziekenhuis.
2. CRF wordt door de lokale radioloog/ nucleaire geneeskundige ingevuld.
3. Datasets en bijhorende CRFs worden per post of via SFTP server verzonden naar het centrale datacentrum in het VU Medisch Centrum.

Per post:
C. Karga
Afd. Nucleaire Geneeskunde & PET Research
VU Medisch Centrum
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam

SFTP server
Een account kan aangevraagd worden via het volgende emailadres:
SFTP-Server@vumc.nl

Bij vragen over het versturen van materiaal kunt u contact opnemen met mw. C. Karga, 020-4445047 of c.karga@vumc.nl


naar boven

 

6. Publicaties

 
• Boellaard R, Oyen WJ, Hoekstra CJ et al. The Netherlands protocol for standardisation and quantification of FDG whole body PET studies in multi-centre trials. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2008 Dec;35(12):2320-33. Epub 2008 Aug 15. Erratum in: Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2008 Dec;35(12):2342.


 Rutger A. Jan Nievelstein, Cornelia Schaefer-Prokop, Ben G.F. Heggelman, Ronald Boellaard, Pieternella J. Lugtenburg , Josée M. Zijlstra. Aanbevelingen: Standaardisatie van aanvraag, uitvoering en verslaglegging van CT beeldvorming in het kader van FDG-PET/CT onderzoeken bij patiënten met een maligne lymfoom. MemoRad 2011, Nederlands Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde 2012.
naar boven

 

7. Contact

 

Verdere inlichtingen over de activiteiten van de imaging werkgroep kunt u inwinnen bij de voorzitter:

Dr. J.M. Zijlstra, hematoloog VUmc, j.zijlstra@vumc.nl


naar boven

 

8. Case record forms met betrekking tot lokale beeldvorming


HOVON 84 NHL
HOVON 85 NHL
HOVON 87 MM