sluit venster

Log in

Gebruikersnaam Wachtwoord Gebruikersnaam en/of wachtwoord vergeten? Gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen

Zoek in de HOVON website

Protocollen UitvoerbaarheidsCommissie (PUC)Samenstelling:


In de PUC zitten 7 hematologen, 2 verpleegkundig specialisten, 1 trialcoördinator,  3 trialconsulenten, 2 datamanagers uit zowel academische – als perifere ziekenhuizen en IKNL, en 2 leden van de patiëntenorganisatie Hematon.

Voorzitter:


Sabina Kersting (hematoloog CLL groep)

 

Vicevoorzitter:

 

Peter Westerweel (hematoloog)

 

Leden:

 

Rolf Brouwer  (hematoloog lymfoom groep)   
Michel van Gelder  (hematoloog SCT groep)
Jeroen Janssen  (hematoloog leukemie groep)
Mojca Jongen  (hematoloog leukemie groep)
Monique Minnema  (hematoloog myeloom groep)

 

Tineke Duits  (verpleegkundig specialist)  
Annet Eerens  (trialconsulent)  
Bas van Haren  (trialcoördinator)  
Margriet van Hövell  (trialconsulent)
Anita Kramer  (verpleegkundig specialist)
Maartje Manschot  (trialconsulent)
Annet Reitsma  (datamanager)
Ines Versteegden  (datamanager)

 

Mechteld van den Beld  (lid van Hematon) 
Annelies Legters  (lid van Hematon)

 

  

Doelstelling:


Alle studies, waarvan de Hovon de primaire sponsor is, beoordelen op lokale uitvoerbaarheid.

Taken:

  • De PUC beoordeelt het protocol, ICF en CRF op uivoerbaarheid, voordat het wordt ingediend bij de METC en CKS (voorheen CKTO).

  • Alleen studies waarvoor HOVON de primaire sponsor is, worden door de PUC beoordeeld.

  • Met ingang van 1 dec 2009 zal de PUC ook lab manual, centrale reviews manuals en CRF instructies beoordelen.